Seminaria

Poprzez seminaria mogę przekazywać wiedzę w sposób najbardziej skondensowany, aby pomóc grupom i klubom, z którymi nie mam kontaktu na co dzień.